Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 471 443 461 482
Nettoomsättning (tkr) 1 264 493 1 292 154 1 310 013 1 605 721
Rörelseresultat (tkr) 112 875 252 345 209 493 471 240
Årets resultat (tkr) 152 976 107 085 161 117 0
Summa eget kapital (tkr) 1 538 746 1 223 761 1 140 939 991 533
Rörelsemarginal % 8.9 19.5 16 29.3
Avk. eget kapital % 3 19.1 15.7 47.5
Soliditet % 52.9 53.5 54.3 46
Omsättning/anställd (tkr) 2 685 2 917 2 842 3 331
Resultat/anställd (tkr) 240 570 454 978
Lön/anställd (tkr) 937 899 908 878