Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 13 12 12 10
Nettoomsättning (tkr) 18 682 16 734 14 002 7 475
Rörelseresultat (tkr) 5 473 2 361 1 440 462
Årets resultat (tkr) 4 638 1 377 1 296 332
Summa eget kapital (tkr) 7 423 4 833 3 067 1 770
Rörelsemarginal % 29.3 14.1 10.3 6.2
Avk. eget kapital % 69.3 44.7 53.6 30
Soliditet % 42.3 48.4 34 31.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 437 1 395 1 167 748
Resultat/anställd (tkr) 421 197 120 46
Lön/anställd (tkr) 424 430 448 421