Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 119 115 107 94
Nettoomsättning (tkr) 931 963 796 798 780 493 784 405
Rörelseresultat (tkr) 68 470 24 313 15 160 25 834
Årets resultat (tkr) 46 870 12 488 5 608 13 533
Summa eget kapital (tkr) 246 430 216 682 203 077 185 348
Rörelsemarginal % 7.3 3.1 1.9 3.3
Avk. eget kapital % 24.4 8.4 5 10.1
Soliditet % 75.2 58.6 49 37.2
Omsättning/anställd (tkr) 7 832 6 929 7 294 8 345
Resultat/anställd (tkr) 575 211 142 275
Lön/anställd (tkr) 700 632 658 634