Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 7 3 3 2
Nettoomsättning (tkr) 20 124 19 190 18 426 17 285
Rörelseresultat (tkr) 4 747 4 965 3 105 5 029
Årets resultat (tkr) 3 959 2 746 2 664 3 325
Summa eget kapital (tkr) 43 965 40 836 37 320 35 240
Rörelsemarginal % 23.6 25.9 16.9 29.1
Avk. eget kapital % 7.8 9 5.8 10.2
Soliditet % 42.8 39 46 43.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 875 6 397 6 142 8 643
Resultat/anställd (tkr) 678 1 655 1 035 2 515
Lön/anställd (tkr) 351 555 588 720