Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -15 0 -2 -3
Årets resultat (tkr) 56 744 48 038 37 133 35 525
Summa eget kapital (tkr) 938 817 882 073 834 035 796 902
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -1.5 -1.3 -1.2 -1.1
Soliditet % 97.1 97.4 97.6 98.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -