Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 312 331 339 297
Nettoomsättning (tkr) 2 013 599 1 977 795 2 065 571 1 897 670
Rörelseresultat (tkr) -27 158 20 483 33 112 62 307
Årets resultat (tkr) 366 8 854 11 421 24 290
Summa eget kapital (tkr) 112 539 137 694 138 459 148 768
Rörelsemarginal % -1.3 1 1.6 3.3
Avk. eget kapital % -18.2 12.7 19.6 39.3
Soliditet % 24.5 32.6 29.5 30.2
Omsättning/anställd (tkr) 6 454 5 975 6 093 6 389
Resultat/anställd (tkr) -87 62 98 210
Lön/anställd (tkr) 733 727 699 618