Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 9 9 9 9
Nettoomsättning (tkr) 34 240 32 260 26 876 27 935
Rörelseresultat (tkr) 4 188 4 092 3 675 3 037
Årets resultat (tkr) 2 339 3 103 3 249 2 460
Summa eget kapital (tkr) 39 711 37 410 34 266 30 125
Rörelsemarginal % 12.2 12.7 13.7 10.9
Avk. eget kapital % 9.3 11.8 13.4 9
Soliditet % 82.3 84.6 81.1 82.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 804 3 584 2 986 3 104
Resultat/anställd (tkr) 465 455 408 337
Lön/anställd (tkr) 280 319 334 387