Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 31 29 30 31
Nettoomsättning (tkr) 129 714 78 702 55 370 54 435
Rörelseresultat (tkr) 24 719 12 801 -2 673 4 527
Årets resultat (tkr) 15 411 233 1 668 2 166
Summa eget kapital (tkr) 21 807 6 397 6 164 6 613
Rörelsemarginal % 19.1 16.3 -4.8 8.3
Avk. eget kapital % 144.7 198.5 -54 75.9
Soliditet % 20.1 10.6 20.3 22.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 184 2 714 1 846 1 756
Resultat/anställd (tkr) 797 441 -89 219
Lön/anställd (tkr) 870 749 804 769