Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 44 47 47 53
Nettoomsättning (tkr) 443 577 406 283 388 471 456 805
Rörelseresultat (tkr) 59 623 31 200 -5 231 8 465
Årets resultat (tkr) 2 612 2 369 -2 022 -820
Summa eget kapital (tkr) 35 821 33 764 30 466 33 062
Rörelsemarginal % 13.4 7.7 -1.3 1.9
Avk. eget kapital % 169.5 76 -16 28
Soliditet % 24.2 25.5 22.8 21.9
Omsättning/anställd (tkr) 10 081 8 644 8 265 8 619
Resultat/anställd (tkr) 1 355 664 -111 160
Lön/anställd (tkr) 698 630 657 677