Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 52 47 49 45
Nettoomsättning (tkr) 109 785 96 256 100 907 98 607
Rörelseresultat (tkr) 4 963 3 189 -1 975 7 938
Årets resultat (tkr) 3 852 2 898 1 700 6 664
Summa eget kapital (tkr) 44 234 43 113 41 724 46 195
Rörelsemarginal % 4.5 3.3 -2 8.1
Avk. eget kapital % 7.1 4 -5.1 12.8
Soliditet % 56.3 54.4 53.1 52.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 111 2 048 2 059 2 191
Resultat/anställd (tkr) 95 68 -40 176
Lön/anställd (tkr) 630 605 614 601