Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 13 11 11 10
Nettoomsättning (tkr) 16 723 15 436 13 597 10 409
Rörelseresultat (tkr) -5 160 21 494 19 946 9 658
Årets resultat (tkr) 1 845 23 372 24 704 15 714
Summa eget kapital (tkr) 183 186 181 347 168 002 153 325
Rörelsemarginal % -30.9 139.2 146.7 92.8
Avk. eget kapital % -2.5 13.4 13.2 7.1
Soliditet % 67.2 76.1 88.5 80
Omsättning/anställd (tkr) 1 286 1 403 1 236 1 041
Resultat/anställd (tkr) -397 1 954 1 813 966
Lön/anställd (tkr) 936 986 1 034 1 023