Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 64 59 57 55
Nettoomsättning (tkr) 441 547 363 366 268 843 251 555
Rörelseresultat (tkr) 29 292 39 803 13 329 15 394
Årets resultat (tkr) 20 266 25 719 7 586 8 385
Summa eget kapital (tkr) 118 998 104 365 79 063 75 870
Rörelsemarginal % 6.6 11 5 6.1
Avk. eget kapital % 22.1 34.1 11.9 14
Soliditet % 51.4 49.6 45.4 44.2
Omsättning/anställd (tkr) 6 899 6 159 4 717 4 574
Resultat/anställd (tkr) 458 675 234 280
Lön/anställd (tkr) 638 614 567 566