Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 825 792 765 761
Nettoomsättning (tkr) 4 102 000 2 871 000 3 315 000 3 513 000
Rörelseresultat (tkr) 114 000 294 000 367 000 359 000
Årets resultat (tkr) -40 000 17 000 3 000 -58 000
Summa eget kapital (tkr) 5 271 964 5 290 010 4 979 346 4 608 660
Rörelsemarginal % 2.8 10.2 11.1 10.2
Avk. eget kapital % 1.5 5.1 6.1 5.7
Soliditet % 44.5 51.6 49.8 46
Omsättning/anställd (tkr) 4 972 3 625 4 333 4 616
Resultat/anställd (tkr) 138 371 480 472
Lön/anställd (tkr) 793 764 742 723