Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 43 40 33 37
Nettoomsättning (tkr) 190 964 187 886 185 377 175 434
Rörelseresultat (tkr) 22 372 20 547 28 004 28 006
Årets resultat (tkr) 8 732 6 520 11 742 12 302
Summa eget kapital (tkr) 216 332 207 599 201 080 189 338
Rörelsemarginal % 11.7 10.9 15.1 16
Avk. eget kapital % 4.1 3.2 6 6.7
Soliditet % 15.3 14.8 14.4 13.6
Omsättning/anställd (tkr) 4 441 4 697 5 617 4 741
Resultat/anställd (tkr) 520 514 849 757
Lön/anställd (tkr) 665 655 705 657