Företagsinformation 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Antal anställda 34 30 30 33
Nettoomsättning (tkr) 353 850 358 299 311 357 315 914
Rörelseresultat (tkr) 4 923 4 533 3 217 -1 673
Årets resultat (tkr) 8 264 5 251 2 295 1 721
Summa eget kapital (tkr) 23 532 15 313 11 168 8 738
Rörelsemarginal % 1.4 1.3 1 -0.5
Avk. eget kapital % 4 9.2 10.7 -25.5
Soliditet % 18.6 11.6 7.2 7.1
Omsättning/anställd (tkr) 10 407 11 943 10 379 9 573
Resultat/anställd (tkr) 145 151 107 -51
Lön/anställd (tkr) 613 631 654 582