Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 55 55 50 48
Nettoomsättning (tkr) 189 867 148 075 135 101 128 255
Rörelseresultat (tkr) 30 915 13 088 21 702 17 157
Årets resultat (tkr) 17 761 8 730 13 514 11 480
Summa eget kapital (tkr) 56 861 39 792 42 284 36 317
Rörelsemarginal % 16.3 8.8 16.1 13.4
Avk. eget kapital % 51.9 24.8 43.2 39.2
Soliditet % 60 50.9 58.6 54.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 452 2 692 2 702 2 672
Resultat/anställd (tkr) 562 238 434 357
Lön/anställd (tkr) 730 664 668 668