Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva installation av sprinklersystem, VVS- och gasarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.