Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 26 26 26 26
Nettoomsättning (tkr) 46 586 40 868 38 072 40 162
Rörelseresultat (tkr) 1 203 2 057 1 645 1 002
Årets resultat (tkr) 809 1 598 1 204 795
Summa eget kapital (tkr) 7 230 6 710 6 801 5 585
Rörelsemarginal % 2.6 5 4.3 2.5
Avk. eget kapital % 13.2 23.6 19.7 13.7
Soliditet % 37 40.6 43 46.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 792 1 572 1 464 1 545
Resultat/anställd (tkr) 46 79 63 39
Lön/anställd (tkr) 774 739 755 729