Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 7 7 7 7
Nettoomsättning (tkr) 64 468 57 519 62 352 44 496
Rörelseresultat (tkr) 471 -2 625 -1 262
Årets resultat (tkr) 480 83 625 -24
Summa eget kapital (tkr) 15 188 14 969 14 975 14 266
Rörelsemarginal % 0.7 0 1 -2.8
Avk. eget kapital % 3.4 2 4.9 -4.1
Soliditet % 56 61 58.7 60.3
Omsättning/anställd (tkr) 9 210 8 217 8 907 6 357
Resultat/anställd (tkr) 67 0 89 -180
Lön/anställd (tkr) 418 425 398 325