Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 16 17 18 20
Nettoomsättning (tkr) 51 100 42 038 37 795 37 447
Rörelseresultat (tkr) 9 385 6 509 4 446 4 343
Årets resultat (tkr) 5 322 2 065 2 433 2 021
Summa eget kapital (tkr) 23 613 17 508 13 620 10 371
Rörelsemarginal % 18.4 15.5 11.8 11.6
Avk. eget kapital % 34.6 31.4 27.1 32.6
Soliditet % 46.9 37.1 37.6 28.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 194 2 473 2 100 1 872
Resultat/anställd (tkr) 587 383 247 217
Lön/anställd (tkr) 617 523 514 478