Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 22 22 23 22
Nettoomsättning (tkr) 83 682 87 077 72 249 64 752
Rörelseresultat (tkr) 25 776 27 388 14 578 14 317
Årets resultat (tkr) 12 257 15 091 10 796 10 769
Summa eget kapital (tkr) 72 184 100 026 81 583 73 033
Rörelsemarginal % 30.8 31.5 20.2 22.1
Avk. eget kapital % 23.5 23.6 14.6 16
Soliditet % 64.5 84.8 85.8 84.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 804 3 958 3 141 2 943
Resultat/anställd (tkr) 1 172 1 245 634 651
Lön/anställd (tkr) 700 694 682 650