Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 7 8 9 9
Nettoomsättning (tkr) 35 208 35 187 33 007 34 205
Rörelseresultat (tkr) 7 032 6 302 5 452 3 486
Årets resultat (tkr) 158 -762 2 862 1 163
Summa eget kapital (tkr) 63 445 64 162 64 934 70 024
Rörelsemarginal % 20 17.9 16.5 10.2
Avk. eget kapital % 11.1 6.1 4.3 1.8
Soliditet % 22.5 22.5 23.5 26.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 030 4 398 3 667 3 801
Resultat/anställd (tkr) 1 005 788 606 387
Lön/anställd (tkr) 738 645 627 628