Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 48 55 57 51
Nettoomsättning (tkr) 113 637 107 199 106 782 105 952
Rörelseresultat (tkr) 17 872 11 946 6 659 14 101
Årets resultat (tkr) 6 004 3 378 38 1 099
Summa eget kapital (tkr) 67 055 53 950 45 261 44 060
Rörelsemarginal % 15.7 11.1 6.2 13.3
Avk. eget kapital % 22.3 19.3 10.3 28.9
Soliditet % 45.9 41.3 33.1 36.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 367 1 949 1 873 2 077
Resultat/anställd (tkr) 372 217 117 276
Lön/anställd (tkr) 645 581 606 624