Företagsinformation 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03
Antal anställda 14 13 13 13
Nettoomsättning (tkr) 36 000 37 000 36 000 35 000
Rörelseresultat (tkr) 381 000 429 000 340 000 337 000
Årets resultat (tkr) 305 000 407 000 333 000 329 000
Summa eget kapital (tkr) 1 982 906 1 795 116 1 564 000 1 366 000
Rörelsemarginal % 1 058.3 1 159.5 944.4 962.9
Avk. eget kapital % 17.7 24.9 22.7 25.6
Soliditet % 53.5 52.5 50 46.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 571 2 846 2 769 2 692
Resultat/anställd (tkr) 27 214 33 000 26 154 25 923
Lön/anställd (tkr) 3 214 3 769 3 846 28 462