Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 12 12 12 12
Nettoomsättning (tkr) 103 941 83 736 76 639 76 680
Rörelseresultat (tkr) 5 998 5 859 5 198 4 980
Årets resultat (tkr) 3 508 3 361 3 243 2 969
Summa eget kapital (tkr) 19 496 15 838 11 364 9 987
Rörelsemarginal % 5.8 7 6.8 6.5
Avk. eget kapital % 27 34.1 38.7 38.9
Soliditet % 66 66.7 66.7 61.6
Omsättning/anställd (tkr) 8 662 6 978 6 387 6 390
Resultat/anställd (tkr) 500 488 433 415
Lön/anställd (tkr) 818 687 671 665