Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 31 30 33 32
Nettoomsättning (tkr) 67 556 67 233 74 670 69 478
Rörelseresultat (tkr) 3 203 2 940 8 785 6 712
Årets resultat (tkr) 3 072 1 573 2 936 3 912
Summa eget kapital (tkr) 58 236 55 308 55 902 48 941
Rörelsemarginal % 4.7 4.4 11.8 9.7
Avk. eget kapital % 5.2 4.3 13.4 12.5
Soliditet % 62.7 59.4 64 62.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 179 2 241 2 263 2 171
Resultat/anställd (tkr) 103 98 266 210
Lön/anställd (tkr) 504 515 514 512