Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 38 40 41 32
Nettoomsättning (tkr) 64 697 59 548 64 973 53 331
Rörelseresultat (tkr) 13 277 13 667 10 090 8 192
Årets resultat (tkr) 8 263 8 425 5 998 4 793
Summa eget kapital (tkr) 23 355 18 724 13 621 13 134
Rörelsemarginal % 20.5 23 15.5 15.4
Avk. eget kapital % 50.2 66.3 58.9 54.6
Soliditet % 65 60.7 53.9 57
Omsättning/anställd (tkr) 1 703 1 489 1 585 1 667
Resultat/anställd (tkr) 349 342 246 256
Lön/anställd (tkr) 600 557 565 528