Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 13 13 13 15
Nettoomsättning (tkr) 28 415 24 795 22 690 22 973
Rörelseresultat (tkr) 4 510 4 083 1 449 478
Årets resultat (tkr) 2 785 2 602 920 306
Summa eget kapital (tkr) 15 737 12 148 8 963 7 861
Rörelsemarginal % 15.9 16.5 6.4 2.1
Avk. eget kapital % 25.6 30.2 13.1 3.9
Soliditet % 67.9 58.6 56.9 50.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 186 1 907 1 745 1 532
Resultat/anställd (tkr) 347 314 111 32
Lön/anställd (tkr) 564 516 541 575