Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 14 14 15 14
Nettoomsättning (tkr) 21 209 16 687 20 224 19 549
Rörelseresultat (tkr) 5 941 2 202 2 982 5 720
Årets resultat (tkr) 3 382 1 303 1 531 3 241
Summa eget kapital (tkr) 21 123 16 590 15 080 13 007
Rörelsemarginal % 28 13.2 14.7 29.3
Avk. eget kapital % 24 9.5 14.8 38.1
Soliditet % 70.4 62 55.8 45.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 515 1 192 1 348 1 396
Resultat/anställd (tkr) 424 157 199 409
Lön/anställd (tkr) 552 521 514 503