Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 67 60 55 45
Nettoomsättning (tkr) 733 304 669 051 600 036 618 179
Rörelseresultat (tkr) 41 169 15 604 16 664 14 667
Årets resultat (tkr) 7 642 1 216 2 107 6 142
Summa eget kapital (tkr) 91 304 82 999 83 769 85 022
Rörelsemarginal % 5.6 2.3 2.8 2.4
Avk. eget kapital % 43.9 14.7 17.1 4.7
Soliditet % 30.3 31.5 38.9 43.5
Omsättning/anställd (tkr) 10 945 11 151 10 910 13 737
Resultat/anställd (tkr) 614 260 303 326
Lön/anställd (tkr) 669 664 688 634