Företagsinformation 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03
Antal anställda 26 32 27 25
Nettoomsättning (tkr) 128 457 123 716 115 605 67 001
Rörelseresultat (tkr) 12 678 12 091 9 169 947
Årets resultat (tkr) 3 228 10 831 8 155 1 229
Summa eget kapital (tkr) 44 806 43 575 34 151 6 577
Rörelsemarginal % 9.9 9.8 7.9 1.4
Avk. eget kapital % 27.7 24.2 34.9 5.9
Soliditet % 46.7 54 51.3 20.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 941 3 866 4 282 2 680
Resultat/anställd (tkr) 488 378 340 30
Lön/anställd (tkr) 662 596 638 504