Företagsinformation 2021-10 2020-10 2019-10 2018-10
Antal anställda 102 104 107 109
Nettoomsättning (tkr) 372 922 357 497 352 873 328 495
Rörelseresultat (tkr) 55 976 35 481 36 427 28 767
Årets resultat (tkr) 44 721 26 397 21 119 3 390
Summa eget kapital (tkr) 240 920 197 361 169 983 144 368
Rörelsemarginal % 15 9.9 10.3 8.8
Avk. eget kapital % 19.9 14.9 17.5 21.3
Soliditet % 73.7 68.1 57.8 46.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 656 3 437 3 298 3 014
Resultat/anställd (tkr) 549 341 340 264
Lön/anställd (tkr) 749 742 692 676