Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 4 4 3 3
Nettoomsättning (tkr) 6 912 6 533 7 942 6 612
Rörelseresultat (tkr) -625 -752 1 309 2 196
Årets resultat (tkr) -2 656 1 590 1 274
Summa eget kapital (tkr) 52 041 52 495 53 126 52 102
Rörelsemarginal % -9 -11.5 16.5 33.2
Avk. eget kapital % -0.9 -1.2 1.9 3.3
Soliditet % 88.2 89.3 88.9 86.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 728 1 633 2 647 2 204
Resultat/anställd (tkr) -156 -188 436 732
Lön/anställd (tkr) 493 414 358 265