Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 4 775 4
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 256 500 -104 795 207 706 246 421
Årets resultat (tkr) 333 600 -30 542 287 858 296 423
Summa eget kapital (tkr) 866 500 713 749 894 947 914 426
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 30.5 -15 21.1 26.3
Soliditet % 83.4 76.5 84.8 88.2
Omsättning/anställd (tkr) 0 0 0 0
Resultat/anställd (tkr) 51 300 -26 199 268 61 605
Lön/anställd (tkr) 4 040 3 701 22 6 394