Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 12 691 14 521 18 493 18 274
Rörelseresultat (tkr) 7 432 675 737 762
Årets resultat (tkr) 9 913 3 301 2 901 1 731
Summa eget kapital (tkr) 75 283 66 781 66 030 65 350
Rörelsemarginal % 58.6 4.6 4 4.2
Avk. eget kapital % 12 1.1 1 0.9
Soliditet % 95.3 96.5 94.5 95.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 538 2 904 3 699 3 655
Resultat/anställd (tkr) 1 486 135 147 152
Lön/anställd (tkr) 625 610 595 593