Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 26 28 26 24
Nettoomsättning (tkr) 223 035 209 852 194 577 190 163
Rörelseresultat (tkr) 54 273 3 746 9 574 16 278
Årets resultat (tkr) 31 723 2 482 9 002 9 189
Summa eget kapital (tkr) 95 576 53 184 50 150 42 730
Rörelsemarginal % 24.3 1.8 4.9 8.6
Avk. eget kapital % 57 5.9 16 35.8
Soliditet % 73.8 43.1 36.4 33.8
Omsättning/anställd (tkr) 8 578 7 495 7 484 7 923
Resultat/anställd (tkr) 2 087 134 368 678
Lön/anställd (tkr) 605 582 609 576