Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 54 51 52 49
Nettoomsättning (tkr) 227 044 218 047 217 683 214 016
Rörelseresultat (tkr) 10 572 9 110 9 532 7 918
Årets resultat (tkr) 12 408 6 375 11 770 5 859
Summa eget kapital (tkr) 50 666 40 773 38 298 29 029
Rörelsemarginal % 4.7 4.2 4.4 3.7
Avk. eget kapital % 27.2 18.3 37.4 22.2
Soliditet % 77.2 64.4 62.8 52.8
Omsättning/anställd (tkr) 4 205 4 275 4 186 4 368
Resultat/anställd (tkr) 196 179 183 162
Lön/anställd (tkr) 441 462 443 452