Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 117 124 133 135
Nettoomsättning (tkr) 407 006 410 248 480 149 481 833
Rörelseresultat (tkr) 13 204 2 982 19 510 20 546
Årets resultat (tkr) 52 150 -35 451 38 452 -620 967
Summa eget kapital (tkr) 11 176 220 11 125 102 11 160 363 8 185 844
Rörelsemarginal % 3.2 0.7 4.1 4.3
Avk. eget kapital % -0.2 -0.7 0 -7.5
Soliditet % 95.9 96.2 96.2 79.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 479 3 308 3 610 3 569
Resultat/anställd (tkr) 113 24 147 152
Lön/anställd (tkr) 2 056 1 773 1 728 1 495