Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 44 61 61 44
Nettoomsättning (tkr) 225 507 321 098 292 510 232 000
Rörelseresultat (tkr) 62 280 823 240 823 658 148 58 000
Årets resultat (tkr) 62 608 832 -371 269 783 510 -7 000
Summa eget kapital (tkr) 64 781 896 11 870 577 13 915 138 15 457 000
Rörelsemarginal % 27 618.1 75 225 25
Avk. eget kapital % 163.7 -5.1 4.3 9.6
Soliditet % 52 15.9 19.2 22.2
Omsättning/anställd (tkr) 5 125 5 264 4 795 5 273
Resultat/anställd (tkr) 1 415 473 3 948 10 789 1 318
Lön/anställd (tkr) 2 330 1 645 1 370 1 455