Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 41 43 42 42
Nettoomsättning (tkr) 63 043 61 549 58 056 59 442
Rörelseresultat (tkr) 7 222 3 229 2 873 3 691
Årets resultat (tkr) 4 254 1 728 1 949 2 616
Summa eget kapital (tkr) 40 529 36 419 33 857 31 618
Rörelsemarginal % 11.5 5.2 4.9 6.2
Avk. eget kapital % 15.9 7.3 6.8 9.4
Soliditet % 77.9 81.4 78.8 73.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 538 1 431 1 382 1 415
Resultat/anställd (tkr) 176 75 68 88
Lön/anställd (tkr) 536 542 522 546