Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 224 939 160 095 196 800 200 006
Rörelseresultat (tkr) 170 498 104 510 110 571 173 957
Årets resultat (tkr) 108 913 88 094 101 236 161 042
Summa eget kapital (tkr) 711 394 619 945 552 139 494 121
Rörelsemarginal % 75.8 65.3 56.2 87
Avk. eget kapital % 25.7 18.3 23.8 41.9
Soliditet % 66 63.5 61.5 56.5
Omsättning/anställd (tkr) 74 980 53 365 65 600 66 669
Resultat/anställd (tkr) 56 833 34 837 36 857 57 986
Lön/anställd (tkr) 743 711 725 705