Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 28 29 30 31
Nettoomsättning (tkr) 2 693 000 2 766 200 3 739 900 2 872 700
Rörelseresultat (tkr) 593 900 430 200 162 600 16 700
Årets resultat (tkr) 253 500 493 000 252 800 84 200
Summa eget kapital (tkr) 16 746 700 16 493 200 16 000 200 15 747 500
Rörelsemarginal % 22.1 15.6 4.3 0.6
Avk. eget kapital % 2.8 2.4 0.8 0.1
Soliditet % 7.2 8.1 7.4 8.1
Omsättning/anställd (tkr) 96 179 95 386 124 663 92 668
Resultat/anställd (tkr) 21 211 14 834 5 420 539
Lön/anställd (tkr) 2 093 2 103 1 870 1 568