Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 153 150 153 100
Nettoomsättning (tkr) 307 306 258 076 250 286 146 387
Rörelseresultat (tkr) 28 839 14 601 -935 543
Årets resultat (tkr) 40 425 8 889 4 148 6 004
Summa eget kapital (tkr) 94 330 56 983 50 395 42 004
Rörelsemarginal % 9.4 5.7 -0.4 0.4
Avk. eget kapital % 20.3 12.3 -16.3 -13.4
Soliditet % 22.9 13.2 11.3 9.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 009 1 721 1 636 1 464
Resultat/anställd (tkr) 188 97 -6 5
Lön/anställd (tkr) 568 576 530 491