Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 5 5 6 6
Nettoomsättning (tkr) 22 044 21 563 21 116 22 335
Rörelseresultat (tkr) 5 946 5 813 4 233 5 916
Årets resultat (tkr) 8 585 4 099 3 761 5 092
Summa eget kapital (tkr) 77 510 72 435 70 628 75 160
Rörelsemarginal % 27 27 20 26.5
Avk. eget kapital % 9.6 5.7 3.5 5.2
Soliditet % 56.6 54.1 52.5 56.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 409 4 313 3 519 3 723
Resultat/anställd (tkr) 1 189 1 163 706 986
Lön/anställd (tkr) 618 573 502 525