Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 63 58 67 61
Nettoomsättning (tkr) 420 433 381 206 386 402 394 193
Rörelseresultat (tkr) 35 979 20 620 14 474 29 449
Årets resultat (tkr) 26 574 16 685 13 236 21 984
Summa eget kapital (tkr) 132 369 154 013 137 073 125 494
Rörelsemarginal % 8.6 5.4 3.7 7.5
Avk. eget kapital % 19.8 11.1 8.8 20.2
Soliditet % 61.8 66.6 61.4 57.9
Omsättning/anställd (tkr) 6 674 6 573 5 767 6 462
Resultat/anställd (tkr) 571 356 216 483
Lön/anställd (tkr) 762 807 703 628