Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 19 16 14 13
Nettoomsättning (tkr) 61 609 45 905 39 976 38 942
Rörelseresultat (tkr) 12 453 7 789 7 255 5 941
Årets resultat (tkr) 5 148 2 584 2 167 2 265
Summa eget kapital (tkr) 22 388 18 658 19 299 18 951
Rörelsemarginal % 20.2 17 18.1 15.3
Avk. eget kapital % 52.3 36.1 33.7 27.2
Soliditet % 60.4 64.7 71.1 72.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 243 2 869 2 855 2 996
Resultat/anställd (tkr) 655 487 518 457
Lön/anställd (tkr) 589 537 541 566