Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 25 23 24 23
Nettoomsättning (tkr) 56 429 58 293 51 938 42 345
Rörelseresultat (tkr) 5 575 7 916 5 847 4 203
Årets resultat (tkr) 3 080 4 085 3 855 2 830
Summa eget kapital (tkr) 39 941 35 782 32 195 27 903
Rörelsemarginal % 9.9 13.6 11.3 9.9
Avk. eget kapital % 11 19.4 14.3 11.4
Soliditet % 69.6 65.1 61.1 60.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 257 2 534 2 164 1 841
Resultat/anställd (tkr) 223 344 244 183
Lön/anställd (tkr) 526 510 477 482