Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 54 56 54 55
Nettoomsättning (tkr) 252 467 250 201 243 490 238 590
Rörelseresultat (tkr) 45 811 42 078 40 821 43 024
Årets resultat (tkr) 38 220 8 715 27 547 27 046
Summa eget kapital (tkr) 347 071 309 381 301 246 274 542
Rörelsemarginal % 18.1 16.8 16.8 18
Avk. eget kapital % 11.6 2.9 9.6 10.3
Soliditet % 24.9 23.5 23.6 23.4
Omsättning/anställd (tkr) 4 675 4 468 4 509 4 338
Resultat/anställd (tkr) 848 751 756 782
Lön/anställd (tkr) 653 577 610 561