Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 29 28 27 27
Nettoomsättning (tkr) 131 711 122 410 116 072 110 144
Rörelseresultat (tkr) 35 977 30 047 29 273 46 349
Årets resultat (tkr) 17 401 15 098 12 110 25 239
Summa eget kapital (tkr) 142 792 123 860 109 792 94 699
Rörelsemarginal % 27.3 24.5 25.2 42.1
Avk. eget kapital % 13.9 12 14.8 27.8
Soliditet % 13.6 12.9 12.4 13
Omsättning/anställd (tkr) 4 542 4 372 4 299 4 079
Resultat/anställd (tkr) 1 241 1 073 1 084 1 717
Lön/anställd (tkr) 595 552 610 616