Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 8 7 8 8
Nettoomsättning (tkr) 41 642 39 562 29 369 28 515
Rörelseresultat (tkr) 4 375 6 347 2 124 1 309
Årets resultat (tkr) 4 003 3 741 1 965 1 087
Summa eget kapital (tkr) 21 363 16 523 12 546 11 886
Rörelsemarginal % 10.5 16 7.2 4.6
Avk. eget kapital % 25.5 34.3 13.6 8.7
Soliditet % 67.4 52.1 47.4 50.7
Omsättning/anställd (tkr) 5 205 5 652 3 671 3 564
Resultat/anställd (tkr) 547 907 266 164
Lön/anställd (tkr) 529 530 508 442